Achievements & Reputation

Publication

214

Citation (WoS)

265

Citation (Scopus)

295

Citation (Scholar)

2

H-Index (WoS)

9

H-Index (Scopus)

10

H-Index (Scholar)

1

Congress and Symposium Activities

 • 24 May 2023 - 27 May 2023 14. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 24 May 2023 - 27 May 2023 14.ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 24 May 2023 - 27 May 2023 14.ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 24 May 2023 - 27 May 2023 14.ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ

  Attendee

  Antalya, Turkey

Awards

 • May 2023 Akut ITP’de “megadoz” metilprednizolon dozunun tedavi sonuçlarına etkisinin karşılaştırılması. Genç araştırmacı ödülü

  Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

 • May 2022 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN ÇOCUKLARDA TROMBİN JENERASYON TESTİ İLE TROMBİN ÜRETİMİNİN ÖLÇÜLMESİ

  Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

 • October 2021 ''Ratlarda L-Asparaginaz ile deneysel olarak oluşturulan karaciğer ve pankreatik hasar üzerine N-Asetilsistein'in etkisi'' başlıklı çalışma sözel sunu birincilik ödülü

  13. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

 • April 2018 Pediatrik Febril nötropenide kan dolaşımı enfeksiyonlarını öngörmede prokalsitonin, C-reaktif protein, presepsin ve sTREM-1(solubl- myeloid hücrelerde ekspre edilen tetitkleyici reseptör) düzeylerinin önemi

  Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

 • March 2018 Umbilikal kord kanında ghrelin, leptin, insülin düzeylerinin fetal antropometrik ölçümler ve glukoz düzeyi ile ilişkisi

  Yükseliş İktisadi Ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (Yisav)

 • May 2009 Demir eksikliği anemisi ve B12 vitamini eksikliği anemisi olan çocuklarda serum Paraoksonaz ve Arilesteraz aktivitesi ve kan lipid düzeyleri ile ilişkisi

  Türk Pediatrik Hematoloji Derneği