Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Sanat Arayüz ve Yeni İzleyici Profili

Yeni Medya Çalışmaları: Kuram,Yöntem, Uygulama ve Siyasa 1. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Turkey, 7 - 08 May 2013, pp.532-539

Etkileşimli Sanat Yapıtı ve Yeni Açık Alan Reklam Stratejileri

Kapitalizmin Kıskacında: Doğa, Toplum, Teknoloji, 7. Karaburun Bilim Kongresi, Turkey, 5 - 09 September 2012, pp.128

Cisimleşen Etkileşim Değişen Kimlik

Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 13 May 2010, pp.74

Metrics

Publication

7

Thesis Advisory

3