Education Information

Education Information

 • 1999 - 2007 Doctorate

  Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 1997 - 1999 Postgraduate

  Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Muhasebe Ve Denetim) (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Uluslararası kamu sektörü muhasebe standartları perspektifinden kamu sektöründe finansal raporlama ve belediyelere yönelik bir model önerisi

  Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 1999 Postgraduate

  İşletme birleşmelerinin muhasebe perspektifinden analizi ve bir uygulama

  Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Muhasebe Ve Denetim) (Yl) (Tezli)