Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anterior Bölgedeki Polidiastema ve Şekil Bozukluklarının Kompozit Rezinle Restorasyonu: Bir Vaka Sunumu

26. TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, Turkey, 08 September 2022

Ortodontik Tedavi Sonrasında Meydana Gelen Başlangıç Çürüklerinin Minimal İnvaziv Restorasyonu

26. TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, Turkey, 08 September 2022

Metrics

Publication

3