Word Patterns in Altun Yaruk


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Eskisehir Osmangazi University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Yadikar KOCAKÖSE

Supervisor: Bülent Gül