Dehidroepiandrosteronun farelerde şizofreni modelleri üzerine etkisinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Eskisehir Osmangazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: DİLEK KULLUK

Supervisor: Fatma Sultan Kılıç