Görüntü İşlemi ile Hat Sanatı Türünün Tanınması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MILAD RABBANINIA

Supervisor: Eyyüp Gülbandılar