Karaciğer hastalıklarında DNA diziliminin biyoenformatik hesaplamalarla irdelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: SALİHA ACAR

Supervisor: EYYÜP GÜLBANDILAR