Türk dilinin tarihsel diyalektolojisi - Harezm-Altın Ordu sahasına ait Türkçe metinler üzerine bir inceleme -


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Student: ESİN AĞCA

Supervisor: BÜLENT GÜL