Sıçanlarda cRaf-1 İnhibitörü Sorafenib' in Pentilentetrazol İndüklü Kindling Model Epilepsi ve Kognitif Fonksiyonlara Etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Eskisehir Osmangazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağ.Bil.Enst.Md.Lüğü, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: MEVRA AL

Supervisor: Fatma Sultan Kılıç