Reaksiyon-difüzyon denklem sistemlerinin B-spline sonlu elemanlar yöntemi ile nümerik çözümleri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2009

Student: ALİ ŞAHİN

Supervisor: İDİRİS DAĞ