Trigonometrik B-spline subdomain Galerkin yöntemi ile zamana bağlı bir boyutlu lineer olmayan kısmi türevli diferensiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: BUKET AY

Supervisor: İDİRİS DAĞ