Pinus nigra kozalaklarında immobilize Saccharomyces cerevisiae biyokütlesi ile sulu çözeltilerdeki bazı tekstil boyar maddelerinin renk giderimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2011

Student: MERVE GİRGİN

Supervisor: AHMET ÇABUK