Education Information

Education Information

 • 1996 - 2008 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimyagerlik, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimyagerlik, Turkey

 • 1987 - 1992 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Mathematics And Science Education, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Mikrodalga ile çapraz bağlanan epoksi nanokompozitlerin polidimetil siloksan ile iyileştirilmesi

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimyagerlik

 • 1996 Postgraduate

  Poli (Disiklo hekzil itakonat- b-prppilen oksit) blok kopolimerinin sentezi ve karakterizasyonu

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimyagerlik