Education Information

Education Information

 • 1990 - 1996 Doctorate

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Turkey

 • 1986 - 1990 Postgraduate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  III. Selim hayatı ve dönemindeki ıslahat hareketleri

  Erciyes University, Rehberlik ve Psikolojik Danış., İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 1990 Postgraduate

  iBRAHİM MÜTEFERRİKA VE USULÜ'L-HİKEM Fİ NİZAMİ'L-ÜMEM

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic