Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mesnevî Şarihi Tâhiru’l Mevlevî Hayatı, Eserleri ve Mesnevî Hakkındaki Fikirleri /THE LİFE, WORKS, AND THOUGHTS ON MASNAVİ OF TAHĪRU'L-MEVLEVĪ, THE EXEGETE OF MASNAVİ

VII. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU “MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASI VE ANADOLU ERENLERİ” 23-24 Kasım 2023 / AĞRI, Ağrı, Turkey, 23 November 2023, vol.1, pp.57-60

Meslek Ahlâkı ve Ahilik / Vocationel Ethıc and Akhizm

VI. Uluslararası Ahilik Sempozyumu /International Symposium of Akhizm (Ahiliğin Günümüze Yansımaları), Kırşehir, Turkey, 22 October 2020, pp.39-47

Osmanlı Devleti Son Döneminde İlkokullarda Coğrafya Öğretimi /Geography Teaching in the Last Period of the Ottoman Empire

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK -2019), Eskişehir, Turkey, 03 October 2019, pp.550-551

Saka'larda Genel ve Meslekî Ahlâk İlkeleri (Bir Fütüvvetname Ekseninde)

Uluslararası Ahilik'te İş ve Ticaret Ahlâkı Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 September 2018, pp.321-328

İslâm Tarihinde Toplumsal Barışı Tesis Etme Çabasına Örnek Bazı Uygulamalar Üzerine Bir Bakış

Uluslararası İslâm Bilgeleri Zirvesi (İslâm'ın Evrensel Mesajı: Barış,Adalet, Özgürlük /International Scıentific Conference of Muslım Scholars (Universal message of Islam. Peace,Justice, Freedom), Urfa, Turkey, 03 March 2017

Dîvân-ı Hikmet'te Sahabe Algısı'nın İslâm Tarihi Kaynaklarında Mevsûkiyeti Meselesi

I. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 April 2016

İMAM AZAM VE ÇEVRESİ

BÜTÜN YÖNLERİYLE İMAM AZAM VE HANEFİLİK SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2015

İMAM MATURİDİ VE ÇEVRESİ

ULUSLARARASI İMAM MATURİDİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.47-50

Books & Book Chapters

İsmail Lütfi Simavî ve TEŞRÎFÂT ve ÂDÂB-I MUÂŞERET

FCR YAYIN REKLAM (Kitabe Yayınları), Ankara, 2023

Kültür ve Medeniyetimizde Yardımlaşma ve İnfak Çerçevesinde Oluşan Müesseselere Bir Bakış

in: İSLÂMÎ VE SOSYAL AÇIDAN İNFAK MÜESSESESİ, Adil ŞEN, Editor, FCR YAYIN REKLAM, Ankara, pp.214-243, 2023

Mehmed Akif Ersoy ve Ahlâk Anlayışı

in: Muhtelif Şahıs ve Düşüncelerde Ahlak ve İnşâ III, Adem Yerinde vd., Editor, Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul, pp.55-65, 2022

Mehmed Akif 'te Ümmet Fikri ve Ayrılıkçı Hareketlere Bakışı

in: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve istiklal Marşı Üzerine İncelemeler, Adem Yerinde vd., Editor, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, Ağrı, pp.155-176, 2022

İstiklal Marşına Giden Sürecin tarihi Alt Yapısına Bir Bakış

in: Mehmet Akif'le Ümide Sımsıkı Sarılmak, Halit Çelik, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.173-189, 2021

Yunus'un Ahi Kimliği Üzerine

in: Bizim Yunus, EMİNE GÜMÜŞSOY- KAMİL SARITAŞ, Editor, ESOGÜ ESKİŞEHİR KİTAPLIĞI, Eskişehir, pp.43-50, 2021

KARANTİNA TARİHİNDEN BİR SAYFA ( 1867 TARİHLİ KARANTİNA NİZAMNAMESİ TAHLİLİ)

in: İSLÂM’DA SAĞLIK VE KORUYUCU HEKİMLİK, Âdem YERİNDE, Editor, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayını, No: 37, Ağrı, pp.466-469, 2021

Metrics

Publication

32
UN Sustainable Development Goals