Publications & Works

Articles Published in Other Journals

L expertise judiciaire civile en Turquie

REVUE EXPERTS , no.94, pp.13-15, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KONKORDATODA KANUN YOLLARI

TÜRK MEDENİ USUL VE İCRA İFLÂS HUKUKÇULARI BİRLİĞİ 16. TOPLANTI. 7101 S. KANUN ÇERÇEVESİNDE KONKORDATO VE ELEKTRONİK TEBLİGAT, Antalya, Turkey, 06 October 2018

FRANSIZ HUKUKUNDA İSTİNAF MODELİ

MİHBİR 15. ANTALYA TOPLANTISI, Turkey, 6 - 07 October 2017, pp.367-387

HMK'da Bilirkişilik Kurumu ve Özellikleri

Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası Kongre - Ankara 2015, Ankara, Turkey, 06 May 2015, vol.2, pp.485-492

Books & Book Chapters

Topluluk Şirketlerinin İflâsı

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2022

DAVA YOLU

in: SİGORTA HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK, KEMAL ŞENOCAK, Editor, T.C. ADALET BAKANLIĞI HİGM ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI, Ankara, pp.151-187, 2021

Tazminat Sorumluluğunun Tâbi Olduğu Zamanaşımı, İspat Kuralları ve Görev Meselesi

in: Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Gürkan Sert, Özge Yücel, Editor, Seçkin, Ankara, pp.485-516, 2021 Sustainable Development

COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİ ALTINDA HUKUK YARGISINDA ELEKTRONİK (SES VE GÖRÜNTÜ NAKLİ YOLUYLA) DURUŞMA (E-DURUŞMA)

in: COVID-19 KÜRESEL SALGINININ HUKUKTAKİ YANSIMALARI, KEMAL ŞENOCAK, Editor, YETKİN, Ankara, pp.459-523, 2021 Sustainable Development

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ RAPOR YAZIM VE ESASLARI

in: BİLİRKİŞİLİK KAYNAK KİTABI, Mehmet CANPOLAT, Editor, T.C. ADALET BAKANLIĞI, Ankara, pp.85-184, 2017

Fransız Medenî Usul Hukukunda Belgelerin Taraflar Arasında İletilmesi ve Zorunlu İbrazı

in: Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. I, , Editor, Yetkin Yayınları, Ankara, pp.1085-1103, 2009

Fransız Temyiz Mahkemesi Kararı: "Bilirkişinin Görevi ve Sınırları"

in: Prof. Dr. Saim Üstündağ'a Armağan, , Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.485-489, 2009

Metrics

Publication

41
UN Sustainable Development Goals