Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuk Ceza Adaleti Sistemi ve Türkiye

II. International Congress on Child, Ankara, Turkey, 24 June 2022

Türk İnfaz Hukukunda Kadın Hükümlü ve Tutuklulara Ayrıcalıklı Uygulamalar

TİHEK - Kadın Hakları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 09 March 2022

Günümüz Beşerî Ceza Hukukunun Ahlak ile İlişkisine Suç İhdas Etme Bağlamında Genel Bir Bakış

II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu (UDİS-2021) “Din, Ahlak ve Hukuk”, Turkey, 7 - 09 October 2021

Suç Olayları ve Penoloji

Kriminoloji ve Kriminalistik Konulu Seminer, 25 December 2021

Ceza Hukukunun Gelişimi ve Günümüz Suç Politikasının Temel İlkeleri

7. Uluslararası Asoscongress Hukuk Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 May 2021

Kriminoloji ve Ceza Hukuku

FSM Üniversitesi Kriminoloji Atölyesi, 16 March 2021

Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü

Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Gelişmeler, 16 January 2021

Books & Book Chapters