Education Information

Dissertations

  • 2020 Doctorate

    Sağlık çalışanlarında kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına ilişkin ergonomik eğitim ve ekipmanın yaşam kalitesine etkisi

    Eskisehir Osmangazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  • 2010 Postgraduate

    Meme kanserinin erken tanısına yönelik eğitim verilen kadınlarda kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapma davranışının değerlendirilmesi

    Eskisehir Osmangazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü