Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FEEDING INFANTS WITH PIERRE ROBIN SYNDROME WITH BREAST MILK

ULUSLARARASI ASKLEPİOS TIP, HEMŞİRELİK, EBELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 15 - 17 May 2024, pp.1

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CONTACT LENS HYGIENE TRAINING GIVEN TO NURSING STUDENTS USING CONTACT LENSES

6. Uluslararası ACHARAKA Tıp, Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 16 March 2024, pp.393-402

NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENT METHODS IN NEONATAL ABSTINENCE SYNDROME AND NURSING CARE

3. Uluslararası İzmir Tıp, Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 16 February 2024

THERAPEUTIC HYPOTHERMIA AND NURSING APPROACH IN HYPOXIC ISCHEMIC ENSEPHALOPATHY

3. Uluslararası İzmir Tıp, Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 16 February 2024

Yenidoğanda Topuktan Kan Almada QR Kod ve Standart Eğitim Modellerinin Karşılaştırılması: Yarı Deneysel Çalışma

I. Uluslararası 21. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Samsun, Turkey, 11 - 12 May 2023, pp.3

PEDİATRİDE OKSİJEN SATÜRASYONU İZLEMİNDE NABIZ OKSİMETRE KULLANIMI

11. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2023, pp.144-150

KANGURU BAKIMININ PREMATÜRE VE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERİN TABURCULUĞUNA ETKİSİ

11. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2023, pp.156-159

Development and Psychometric Evaluation of Self-Reported Heel Blood Collection Information and Practices Scale

Gevher Nesibe 10. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 February 2023, pp.85-86

Ek Gıda Döneminde Doğru Bilinen Yanlışlar

7. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2022, pp.243-249

TEK BAŞINA EMZİRMEDE SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

10. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 November 2022, pp.459

Knowledge and Attitudes of University Students Regarding Human Papilloma Virus (HPV) and HPV Vaccination

2. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK BAKIMI VE ARAŞTIRMA KONGRESİ INCARE 2022, Ankara, Turkey, 17 - 19 November 2022, pp.150-162

ÇOCUKLAR İÇİN DİJİTAL BAĞIMLILIK ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 October 2022, pp.305-306

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN “BİR KAKTÜS RESMİ ÇİZ” TESTLERİNİN YORUMLANMASI: NİTEL ÇALIŞMA

9. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 May 2022, pp.554

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA KANGURU BAKIMININ YERİ

9. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 May 2022, pp.214-219

ERGENLERİN SİGARANIN SAĞLIĞA ETKİLERİ İLE İLGİLİ TUTUM VE ALGILARININ BELİRLENMESİ

7. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2021, pp.82-89

KANGURU BAKIMININ KANITA DAYALI YARARLARI

7. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2021, pp.133-141

İNTERNET OYUN OYNAMA BOZUKLUĞUNUN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN PSİKOMETRİK DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2020, pp.154-160

İkiz Bebeklerde Kanguru Bakımı

6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2020, pp.161-166

Örtük İstismar: Munchausen By Proxy Sendromu

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH TOWARDS THE DISADVANTAGED GROUPS, Çanakkale, Turkey, 22 - 24 October 2020, pp.258-260

Tarihsel Olarak Eski Ancak Az Bilinen Bir Durum: Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu

Uluslararası Aile Sempozyumu Aile Kurumunun Bekasına Yönelik Çağdaş Fırsatlar/Tehditler, Sinop, Turkey, 15 - 17 October 2020, pp.85-92

Tek Ebeveynli Çocuk Hastalarda Aile Merkezli Bakım ve Hemşirelik

Uluslararası Aile Sempozyumu Aile Kurumunun Bekasına Yönelik Çağdaş Fırsatlar/Tehditler, Sinop, Turkey, 15 - 17 October 2020, pp.305-312

Diyabetik annelerin emzirme sürecindeki deneyimleri: Kalitatif çalışma

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, pp.580-587

Hemşirelerin “Hemşirelikte İnovasyon” Kavramına İlişkin Algıları: Metafor Çalışması

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.64

Klinik Hemşirelerinde Bireysel Yenilikçiliğin İncelenmesi

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.39

Fenilketanürili bir bebek emzirilebilir mi?

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 24 September 2017

Sakarya’da Sağlık İnanç Modeli ve Meme Kanseri; Kesitsel Bir Çalışma

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 24 September 2017

Laktasyon Döneminde Annelerin İlaç Kullanma Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016, pp.342-343

Kadınlarda Bitkisel Ürün Kullanımı

2. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi: Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik Multidisipliner Yaklaşım, Sakarya, Turkey, 11 - 13 December 2015, pp.59-61

Yenidoğanda Ağrı: Annelerin Bilgi Görüş ve Uygulamaları

Sakarya Üniversitesi 2. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi, Sakarya, Turkey, 13 - 16 May 2013, pp.235-236

Books & Book Chapters

Kanguru Bakımı

in: Hemşireler ve Ebeler için İlk 1000 Günde Kanıta Dayalı Uygulamalar , SÖNMEZ DÜZKAYA Duygu, KARAKUL Atiye, SADE Gülüzar, SÖNMEZ Tuğçe,, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.259-266, 2024

Çocuklarda Göz Hastalıkları, Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

in: ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ, :ÇINAR NURSAN,AYGİN DİLEK, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.668-697, 2023

Çocukta Sindirim Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

in: ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ, :ÇINAR NURSAN,AYGİN DİLEK, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.427-502, 2023

Çocukta Sinir Sistemi Hastalıkları Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı

in: ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ, :ÇINAR NURSAN,AYGİN DİLEK, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.554-598, 2023

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM

in: ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, BEKTAŞ MURAT, AYAR DİJLE, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.253-278, 2023

CONCERNS OF PREGNANT WOMEN ABOUT POSTPARTUM NEWBORN CARE AND BREASTFEEDING DURING THE PANDEMIC

in: HEALTH & SCIENCE 2023 -III-, AYAR Arif, Editor, EFE ACADEMY PUBLISHING, İstanbul, pp.119-134, 2023

YENİDOĞAN HASTALIKLARI VE YAKLAŞIM

in: ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, BEKTAŞ MURAT, AYAR DİJLE, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.427-448, 2023

Adölesanlarda Obezite, Neden Olduğu Komorbiditeler, Cerrahisi ve Bakım

in: KOMORBİD HASTALIKLAR VE CERRAHİ BAKIM, BÜLBÜLOĞLU Semra, ŞİMŞEK YABAN Züleyha, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.577-586, 2022

FOTOTERAPİ UYGULANAN HİPERBİLİRUBİNEMİLİ BEBEKLERİN HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

in: SAĞLIK & BİLİM 2022: HEMŞİRELİK-2, KIZILER Evrim, Editor, Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.17-30, 2022

HASTANE VE ÇOCUK (TARİHSEL SÜREÇ, ÇOCUK DOSTU HASTANELERE GENEL BAKIŞ)

in: ÇOCUK, HASTALIK VE HASTANE, SEZGİN ESİN, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, Erzurum, pp.4-25, 2022

ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN ENDOKRİN-METABOLİK SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

in: HEMR4005-HEMŞİRELİK BAKIMI IV, AYDIN AYFER, Editor, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, pp.265-308, 2022

ADÖLESANLARDA BAĞIŞIKLAMA

in: ADÖLESAN SAĞLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRME , ÇINAR Nursan , CABAR Huriye Demet, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.119-140, 2021

Çocuklarda Uyku Sorunları

in: ÇOCUKLARDA PSİKOSOSYAL SORUNLAR, ARSLAN SEVDA, EKER FATMA, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.163-177, 2021

ADÖLESANLARDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

in: ADÖLESAN SAĞLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRME, ÇINAR Nursan , CABAR Huriye Demet, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.271-286, 2021

Factors Affecting Empathy and Sympathy in Adolescents

in: MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN HEALTH SCIENCES 2, Ekicibaşı Mehmet Erkan, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.293-311, 2020

Yenidoğanın İlk 24 Saatte Değerlendirilmesi ve Bakımı

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR 1, DİNÇ AYTEN, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.173-204, 2020

Prematüre Retinopatisi ve Hemşirelik Bakımı

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR 1, Dinç Ayten, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.249-268, 2020

Risky Behaviours in Adolescence

in: THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, Arapgirlioğlu Hasan, Atik Atilla , Hızıroğlu Salim, Robert L. Elliott, Atik Dilek, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.632-649, 2018

Metrics

Publication

96

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

28

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Intellectual Property

2

Open Access

2