Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anemia in diabetic patients

22nd European Congress of Endocrinology, Prag, Czech Republic, 05 September 2020 Sustainable Development

Prevalence and risk factors of lipohypertrophy and lipoatrophy in diabetes pations with insulin therapy.

American Diabetes Association (ADA) 80th Scientific Sessions, United States Of America, 12 - 16 June 2020, vol.68, pp.59 Sustainable Development identifier

MON-LB52 Evaluation of Arterial Stiffness in Acromegaly Patients

ENDO 2020, San Fransisko, United States Of America, 31 March 2020, vol.4, pp.1062-1063

Pheochromocytoma in pregnancy

19th European Congress of Endocrinology 2017, 20 March - 23 May 2017

Primary hyperparathyroidism in pregnancy

19th European Congress of Endocrinology, 20 - 23 May 2017

Hipertiroidili hastalarda tiroid hormonlarının pulmoner fonksiyon ve fizik fonksiyonla ilişkisi

I. uluslararası katılımlı kardiyopulmoner rehabilitasyon kongresi, Turkey, 22 November - 25 January 2017

İNSÜLİN TOLERANS TESTİ HİPOGLİSEMİ GELİŞME SÜRESİ İLEKORTİZOL DÜZEYLERİNİN İLİŞKİSİ

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015

Aktif Graves orbitopati ve psöriazisli bir olguda rituksimab tedavisi

Türk Oftalmoloji Derneği 36. Kış Sempozyumu Bursa, 23-25 Ocak, 2015, Turkey, 23 - 25 January 2015

Primary hyperparathyroidisim at pregnancy

12th European Congress of Endocrinology, PRAGUE, Czech Republic, 24 - 28 March 2010

A case of adrenomyeloneuropathy and Addison disease

11th European Congress of Endocrinology, İstanbul, Turkey, 25 - 29 April 2009

Large intrathoracic goiter mimicking lung cancer

11th European Congress of Endocrinology, İstanbul, Turkey, 25 - 29 April 2009 Sustainable Development

Diyabetiklerin akut metabolik komplikasyon durumuna göre değerlendirilmesi

30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 28 October 2007 Sustainable Development

Diyabetik hastaların diyabet başlama yaşına göre özelliklerinin değerlendirilmesi

30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 28 October 2007 Sustainable Development

Diyabetik hastaların tedavi şekline göre temel özelliklerinin değerlendirilmesi

30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 28 October 2007 Sustainable Development

Diyabetik hastalarda koroner arter hastalığı olan bireylerin değerlendirilmesi

30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 28 October 2007 Sustainable Development

Diyabetik hastalarda ultrasonografide karaciğerde yağlanma olan bireylerin değerlendirilmesi

30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresİ, Turkey, 24 - 28 October 2007 Sustainable Development

Diyabetiklerin başlama şekillerine göre değerlendirilmesi

30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 28 October 2007 Sustainable Development

case of primary pigmented micronodular hyperplasia as a cause of Cushing syndrome

8th European Congress of Endocrinology incorporating the British Endocrine Societies, Glasgow, United Kingdom, 1 - 05 April 2006

DERİN VEN TROMBOZU OLAN TİP 1 DİABETLİ OLGUDA SAPTANAN PROTROMBİN GEN MUTASYONU

28.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 21 - 25 October 2005

KONSÜLTASYON İSTENEN DİABETİK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. MEDİKAL CERRAHİ ENDOKRİNOLOJİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU, ULUDAĞ, Turkey, 10 - 12 December 2004

Diyabetik Ayakta Fizyoterapi Yaklaşımlarının Etkinliği

X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2004 Sustainable Development

NIDDM ’da oksidatif stres ve antioksidan tedavinin değerlendirilmesi

Ulusal Diyabet Kongresi ve insülinin keşfine doğru 75. yıl sempozyumu, Kayseri, Turkey, 17 - 21 May 1995

NIDDM ’da lipid peroksidasyonu, fibrinojen düzeyi ve retinopati

Ulusal Diyabet Kongresi ve insülinin keşfine doğru 75. yıl sempozyumu, Kayseri, Turkey, 17 - 21 May 1995

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

101

Citation (WoS)

845

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

903

H-Index (Scopus)

11

Project

7

Thesis Advisory

9

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals