Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Ve Biyogüvenlik (Dr), Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Biyomühendislik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2007 - 2012 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Biyomühendislik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Asid maden drenaj göllerindeki prokaryotik çeşitliliğin geleneksel ve moleküler yöntemler ile belirlenmesi ve biyoteknolojik uygulamaları

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Ve Biyogüvenlik (Dr)

 • 2014 Postgraduate

  Theılerıa annulata’xxnın laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin analizi

  Yildiz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyomühendislik (Yl) (Tezli)