Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Angle Doğum Ağrısı Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

4.Uluslararası 5.Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 September 2021

Ebeler kadın hakları savunucusudur

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 03 May 2021 Sustainable Development

POSTPARTUM DÖNEMDE EV ZIYARETLERININ ANNE MEMNUNIYETINE ETKISI

5. ULUSLARARASI 6. ULUSAL EBELİK KONGRESİ, Turkey, 11 November 2021

Emzirmeyi bırakmayı etkileyen psikolojik faktörler

I. Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi, Turkey, 18 June 2021

Pandeminin görünmeyen yüzü: kadına yönelik şiddet

III. International COVID-19 and Current Issues Congress, Germany, 19 December 2021

Doğum eyleminde aromaterapinin kullanımı

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Turkey, 20 - 22 November 2020

Postpartum dönemde evde bakım ve önemi

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Turkey, 20 - 22 November 2020

Omuz Distosisi ve Malpraktis.

4. Uluslarası ve 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 6 - 09 November 2019

Malpraktis Olgularında Ebeliğin Yeri

5. Uluslararası 9.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 May 2018

Jinekolojik Muayene Kadınların Korkulu Rüyası Mı?

IWSC 2018 (International Conference on Contemporary Women's Studies 2018), İstanbul, Turkey, 8 - 09 March 2018

Bakteriyel Vajinozis Olgularında Kendi Kendine Vajinal Örnek Toplamanın Önemi

1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress, 11 - 14 May 2017

Preeklampsi Öngörüsünde Güncel Yaklaşımlar

1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress, 11 - 14 May 2017

Postpartum yorgunluk ve kanıta dayalı uygulamalar

3. uluslararası ve 7. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, 26 - 29 April 2016

POSTPARTUM YORGUNLUK VE KANITA DAYALI UYGULAMALAR

3. Uluslararası ve 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 April 2016

İnfertil kadınlarda fertilite doğurganlık bilincinin önemi

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi’, 7 - 08 October 2016

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Doğurganlık İle İlgili Bilgi Görüş ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 October 2016

A study related with effect of midwifes job satisfaction on bornout levels from Turkey

4th Congreso associacio Catalana De Llevadores 15th Congreso Federacion Asociaciones De Matronas De Espana 2nd ICM Southern European Region Confernce Tarragona, 26 - 28 May 2016

An Evaluatıon of Midwives Knowledges Thoughts Observations and Experiences About Malpractice A Case of Turkey

IV Congress of the ACL, XV Congress of the FAME and II Congress of the Southern Europe branch of the ICM, 26 - 28 May 2016

Omuz Distosisinde Ebelik Yaklaşımları

6. Ulusal & 2. Uluslar arası Ebelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 27 - 30 April 2015

Omuz Distosisinde Ebelik Yaklaşimlar

2. Uluslararası ve 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 April 2015

Ebelik Uygulamalarında Kanıta Dayalı Yaklaşımların Önemi

VI. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Turkey, 2 - 04 May 2013

Yenidoğana Yönelik Geleneksel Uygulamalar

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Turkey, 2 - 04 May 2013

İnfertilite Sürecinde Kadın Psikolojisi

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Turkey, 2 - 04 May 2013

Ebelik Uygulamalarında Malpraktis

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Turkey, 02 May 2013

Perinatolojide Etik İkilemler

Multidisipliner Etik Kongresi, Niğde, Turkey, 28 - 30 May 2012

İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Ve Ebelik

III. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012

Hatalı Tıbbi Uygulamalar (malpraktis) ve Ebenin Sorumlulukları

II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2011

Books & Book Chapters

PREKONSEPSİYONEL DÖNEMDE RUH SAĞLIĞI

in: KADIN RUH SAĞLIĞI, DR. ÖĞR. ÜYESİ GONCA ÜSTÜN, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Ankara, pp.103-116, 2023

PREKONSEPSİYONEL BAKIMDA GENETİK DANIŞMANLIK, RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE YÖNETİMİ

in: Prekonsepsiyonel Bakımda Güncel Yaklaşımlar, PROF. DR. NEBAHAT ÖZERDOĞAN, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, A, pp.20-25, 2023

CORPUS UTERİ KANSERİ

in: Olgu, Soru ve Yanıtlarla Onkoloji Hemşireliği, USTA YEŞİLBALKAN, ÖZNUR; ÖZKARAMAN, AYŞE, Editor, HİPOKRAT YAYINCILIK, Ankara, pp.426-440, 2023

MESLEK ETİĞİ, ETİK KODLAR, EBELİKTE AHLAK KAVRAMI

in: EBELİK MESLEĞİNE GİRİŞ, ÖZTÜRK MURAT DUYGU; SAYINER FATMA DENİZ, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, pp.241-256, 2022

1st Stage of Birth and Its Management

in: Normal Birth Management Handbook for Midwives, PROF. DR. FATMA DENİZ SAYINER, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.55-70, 2021

Doğum Eyleminin 3. Evresi ve Yönetimi

in: Ebeler için Normal Doğum Yönetimi El Kitabı, PROF. DR. FATMA DENİZ SAYINER, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, İstanbul, pp.81-87, 2021

Doğum Eyleminin Mekanizması

in: Ebeler İçin Normal Doğum Yönetimi El Kitabı, Fatma Deniz SAYINER, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.47-54, 2021

Gevşeme

in: Doğuma hazırlıkta tamamlayıcı ve alternatif yöntemler, Arzu Kul UÇTU, Elif ULUDAĞ, Rukiye Höbek AKARSU, Editor, VİZE YAYINCILIK, Ankara, pp.71-88, 2021

Doğum Eyleminin 2. Evresi ve Yönetimi

in: Ebeler için Normal Doğum Yönetimi El Kitabı, PROF. DR. FATMA DENİZ SAYINER, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, İstanbul, pp.71-80, 2021

Doğum Eyleminin 4. Evresi ve Yönetimi

in: Ebeler için Normal Doğum Yönetimi El Kitabı, PROF. DR. FATMA DENİZ SAYINER, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, İstanbul, pp.87-92, 2021

Metrics

Publication

54

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals