Prof.BÜLENT GÜL


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili A.D.


Research Areas: Philology, Turkish Language and Literature, Eastern Languages and Literatures, Ancient Languages and Literatures, Linguistics


Names in Publications: GÜL BÜLENT

Metrics

Publication

75

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Thesis Advisory

52

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2004

1999 - 2004

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili (Dr), Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Postgraduate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili (Yl) (Tezli), Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

Eski Türk tarım terimleri

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili (Dr)

1998

1998

Postgraduate

Kısas-ı Enbiya

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili (Yl) (Tezli)

Research Areas

Philology

Turkish Language and Literature

Eastern Languages and Literatures

Ancient Languages and Literatures

Linguistics

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2014 - 2020

2014 - 2020

Associate Professor

Hacettepe University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı

2011 - 2020

2011 - 2020

Associate Professor

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2005 - 2011

2005 - 2011

Lecturer PhD

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

1996 - 2004

1996 - 2004

Research Assistant

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Program Değerlendirme Kurulu Üyesi

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2021 - Continues

2021 - Continues

Ethics Committee Member

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2020 - Continues

2020 - Continues

Deputy Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2014 - 2020

2014 - 2020

Head of Department

Hacettepe University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Courses

Doctorate

Doctorate

Tarihsel Türk Dili Metin İncelemeleri I

Postgraduate

Postgraduate

Türk Moğol Dil İlişkileri I

Undergraduate

Undergraduate

Eski Anadolu Türkçesi I

Undergraduate

Undergraduate

DİLBİLİMİ ARAŞTIRMALARI I

Postgraduate

Postgraduate

Seminer Türk Dili

Undergraduate

Undergraduate

Türkçenin Çağdaş Sorunları I

Doctorate

Doctorate

Sos.Bil.Araş.

Doctorate

Doctorate

TÜRKOLOJİNİN KAYNAKLARI I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ V

Doctorate

Doctorate

UZMANLIK ALAN DERSİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ V

Undergraduate

Undergraduate

Türkolojinin Kaynakları

Doctorate

Doctorate

ESKİ TÜRK YAZITLARI İNCELEMELERİ

Undergraduate

Undergraduate

Türkolojinin Kaynakları

Undergraduate

Undergraduate

Türkçenin Çağdaş Sorunları I

Postgraduate

Postgraduate

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ I

Doctorate

Doctorate

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA KAYNAK METİNLER I

Doctorate

Doctorate

MOĞOL DİLİ VE KÜLTÜRÜ I

Doctorate

Doctorate

DÜNYADA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI I

Doctorate

Doctorate

UYGURCA METİN İNCELEMELERİ

Doctorate

Doctorate

ESKİ TÜRK PALEOGRAFYASI

Advising Theses

Continues

Continues

Doctorate

OSMANLI OKÇULUĞU VE OKÇULUK TERİMLERİ

Gül B. (Consultant)

E.Azbay(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Arap harfli Moğolca sözlüklerde Moğolcaya kopyalanan Arapça Farsça sözcükler

Gül B. (Consultant)

S.ÇİÇEK(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

A Sociolinguistic examination of the Secret History of the Mongols

Gül B. (Consultant)

B.Begüm(Student)

Continues

Continues

Doctorate

PALLAS’IN ZOOGRAPHIA ROSSO-ASIATICA’SINDA TÜRKÇE HAYVAN ADLARI

Gül B. (Consultant)

B.Perçin(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Eski Anadolu Türkçesine Ait Metinlerde Nesne Adları

Gül B. (Consultant)

K.Temür(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Word Patterns in Altun Yaruk

Gül B. (Consultant)

Y.KOCAKÖSE(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

AHMET TEMİR IN THE HISTORY OF TURKOLOGY

Gül B. (Consultant)

Ö.ALP(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Eski Türkçede Sevgi -Etnolinguistik Bir İnceleme-

Gül B. (Consultant)

Ö.Gör.(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Maitrisimit Bağlamında Eski Uygur Türkçesinde Kör- Fiili

Gül B. (Consultant)

B.Özbek(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Dilbilimsel Etnobiyoloji Açısından Eski Türkçede Canlı

Gül B. (Consultant)

B.SOLMAZ(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

YAKUTÇA SÖZVARLIĞINDA ESKİ TÜRKÇE VE MOĞOLCATABAKALAŞMA

Gül B. (Consultant)

Ş.SARI(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Eski Türkçede Eksilti: Bilişsel Bir Yaklaşım

Gül B. (Consultant)

İ.EKİCİ(Student)

2022

2022

Postgraduate

Otantik Liderlik Yönünden Tonyukuk Yazıtının İncelenmesi

Gül B. (Consultant)

S.Özüm(Student)

2022

2022

Doctorate

MOĞOLCA CANGAR DESTANI VE TÜRK-MOĞOL DESTANCILIK GELENEĞİ

Gül B. (Consultant)

Ö.Çelebi(Student)

2022

2022

Doctorate

Moğolistan Kazaklarının Dili -Sosyo-Linguistik Bir İnceleme-

Gül B. (Consultant)

R.Auyeskhan(Student)

2020

2020

Postgraduate

Moğol hukukuna ait halha jirum üzerine bir inceleme

GÜL B. (Consultant)

N.ERDENE(Student)

2020

2020

Doctorate

Hakas Şamanizminde ölüm

GÜL B. (Consultant)

N.OKUTAN(Student)

2020

2020

Doctorate

Eski Türkçede sayılar: Yapısal ve anlamsal bir yaklaşım

GÜL B. (Consultant)

A.KARADAVUT(Student)

2020

2020

Postgraduate

Eski Türkçede ok/ök enklitiği

GÜL B. (Consultant)

İ.ILGIN(Student)

2019

2019

Postgraduate

Kazakistan'daki Korelilerin sosyo-kültürel yapısı

GÜL B. (Consultant)

D.LEE(Student)

2019

2019

Postgraduate

Kazakistan Uygurlarının dil durumu ve kültürel özellikleri

GÜL B. (Consultant)

Z.IMASHEVA(Student)

2019

2019

Doctorate

Moğolların Türkistan fethi ve sonuçları (13-14. yüzyıllar)

GÜL B. (Consultant)

B.YILMAZ(Student)

2019

2019

Doctorate

Karahanlı Türkçesinde duygu fiilleri

GÜL B. (Consultant)

E.KILINÇ(Student)

2018

2018

Postgraduate

Türk, Moğol ve Kore atasözlerinde kadın

GÜL B. (Consultant)

A.SELVA(Student)

2018

2018

Postgraduate

Arap harfli Moğolca sözlüklerde tarım terminolojisi

GÜL B. (Consultant)

S.KARABACAK(Student)

2017

2017

Postgraduate

Rasulid Hexaglot: The king's dictionary'nin Moğolca söz varlığı

GÜL B. (Consultant)

U.ŞAHİN(Student)

2017

2017

Postgraduate

Kore atasözlerinin mukayeseli incelenmesi

GÜL B. (Consultant)

T.YEONG(Student)

2016

2016

Postgraduate

Hakaslarda atalar kültü ve günümüz hakas kültürüne etkileri

GÜL B. (Consultant)

N.OKUTAN(Student)

2016

2016

Doctorate

Dilbilgiselleşme ve Eski Uygurca edatlar

GÜL B. (Consultant)

M.CAN(Student)

2015

2015

Postgraduate

Altun Yaruk bağlamında Eski Uygurca'da fiil birleşmeleri

GÜL B. (Consultant)

R.ERSAN(Student)

2015

2015

Postgraduate

Eski Uygur Türkçesinde dua / alkış (Anlambilimsel bir inceleme)

GÜL B. (Consultant)

M.AĞCA(Student)

2014

2014

Postgraduate

Eski Türkçede ölçü

GÜL B. (Consultant)

A.BETÜL(Student)

2013

2013

Postgraduate

Eski Uygur sivil belgelerinde iktisat terimleri

GÜL B. (Consultant)

H.GÜZEL(Student)

2012

2012

Postgraduate

Ağız araştırmalarında transkripsiyon

GÜL B. (Consultant)

M.SEYDİ(Student)

2012

2012

Postgraduate

Çankırı Poşaları: Dil ve kültür araştırması

GÜL B. (Consultant)

M.ÜZÜM(Student)

2010

2010

Postgraduate

Kısas-ı Enbiya

GÜL B. (Consultant)

S.ÖZER(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2012

2012

On the Verb tari- and its Derivations

Gül B.

BILIG, no.61, pp.99-120, 2012 (SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Eski Moğol Hukuk Kuralları Halha Jirum’a Göre Süi Beleg “Başlık Hediyesi”

Gül B.

Türk Kültürü, vol.14, no.2, pp.1-6, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Aile ve Akrabalık Anlayışı Bağlamında Moğol Atasözleri

Gül B.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.27, pp.175-188, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Ts. Battulga, R. Mönhtulga, F. Albayrak (Ed.). (2016). Moğolistan’da Türk Ayak İzleri / Turkic Footprints in Mongolia, Ulaanbaatar: Mönhiin Üseg.

GÜL B.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi,, vol.2017, no.27, pp.299-304, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

ARAP HARFLİ MOĞOLCA SÖZLÜKLERDE MEYVE ADLARI

GÜL B.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.2017, no.10, pp.171-180, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Talat Tekin ve Orhon Türkçesi Grameri Adlı Eserinin Türkoloji Literatüründeki Yeri ve İnternet Ortamındaki Görünürlüğü

GÜL B.

Türk Dilleri Araştırmaları, vol.27, no.1, pp.25-35, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Eski Türkçe tarıgçı ’Tarımcı, Ekinci’ Adı Üzerine

Gül B.

TÜRKBİLİG, vol.2016, no.32, pp.85-96, 2016 (Scopus) Creative Commons License

2016

2016

İbni Mühennâ Lügati ndeki Moğolca Akrabalık Adları

Gül B.

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol.114, no.224, pp.209-218, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2015

2015

Orta Asyadan Anadoluya Moğol Yayılımının Dilsel Sonuçları

Gül B.

Türkbilig, vol.2015, no.30, pp.187-200, 2015 (Scopus) Creative Commons License

2014

2014

İbni Mühenna Lügati nin Tarihi Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi

Gül B., Ağca F.

Türk Kültürü, vol.2014, no.1, pp.21-29, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2013

2013

Moğolistan’daki Türk Halkları

Gül B.

Yeni Türkiye Dergisi, vol.2, no.54, pp.2815-2820, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2013

2013

Çingis Haanı bayldan daguulaltın ür dünd biy bolson Mamluk-İl' haadın tol’ biçgiin soyol bolon Ibn Muhannagiin Tol’, (Moğolca)

Gül B.

Erdem Şinjilgeenii Büteeliin Emxetgel, vol.1, no.6, pp.141-148, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2010

2010

İbni Mühenna Lugati nin Türk ve Moğol Dil Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi

Gül B.

Türkbilig, vol.2010, no.19, pp.87-95, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2010

2010

Moğol Kişi Adları

Gül B.

Modern Türklük Araştırmaları Dergisİ, vol.7, no.1, pp.217-229, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2009

2009

ek ekmek ve Türevleri Üzerine

Gül B.

International Journal of Central Asian Studies, vol.13, pp.317-341, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2008

2008

Aleksandr Mihayloviç Şçerbak 18 12 1928 28 01 2008

GÜL B.

Türkbilig, vol.2008, pp.176-182, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Prof Dr Şükrü Elçin 23 09 1912 27 10 2008

GÜL B.

Türk Kültürü, vol.2008, no.1, pp.259-267, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Moğolistan daki Türk Yazıtları Üzerine Yeni Bir Eser

GÜL B.

MODERN TÜKLÜK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.3, no.4, pp.149-153, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Hayvan Adları İle Kurulan Türk ve Moğol Kişi Adları

Gül B.

Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.12, pp.185-191, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2006

2006

Almanya’da Türkoloji Çalışmaları

Gül B.

Türkbilig, vol.2006, no.11, pp.56-117, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2005

2005

L Bold Orxon biçgiin dursgal II

GÜL B.

TÜRKBİLİG, vol.2005, no.10, pp.153-156, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Moğol Atasözleri

Gül B.

Türkbilig, vol.2003, no.5, pp.45-64, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2002

2002

Türkiyede Mongolistik Araştırmaları

GÜL B.

Altaica, vol.2, no.1, pp.124-136, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

Münih Üniversitesi Yakın Doğu Tarihi Kültürü ve Türkoloji Enstitüsü ve Çalışmaları

Gül B.

Türkbilig, vol.2002, no.3, pp.18-33, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2001

2001

ʺKazak Kültürüʺ,

GÜL B.

Türkbilig, vol.2001, no.2, pp.181-183, 2001 (Scopus)

2001

2001

Kırım Tatar Türklerinde Kişi Adları

Gül B.

Türkbilig, vol.2001, no.2, pp.55-60, 2001 (Scopus) Creative Commons License

2000

2000

Kazan Tatarlarında Kişi Adları

Gül B.

Türkbilig, vol.2000, no.1, pp.219-228, 2000 (Scopus) Creative Commons License

1999

1999

ʺDursun Yıldırım, Türk Edebiyatında Bektaşî Fıkraları”,

GÜL B.

Türk Dili, no.576, pp.1097-1100, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

Türkiye de Altayistik Alanında Yapılan Çalışmaların Açıklamalı Kaynakçası Üzerine Bir Deneme

Gül B.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, no.7, pp.119-172, 1999 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

TÜRKÇE VE MOĞOLCADA KÖKTEŞ SÖZCÜKLERİN OLUŞTURDUĞU BİRLEŞİK FİİL YAPILARI ÜZERİNE

Albayrak F., Gül B.

ORHUN’DAN ANADOLU’YA ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU, Ulaanbaatar, Mongolia, 1 - 07 June 2018, vol.1, pp.74-89 Creative Commons License

2011

2011

Erimekte Olan Türk Boyu: Moğolistan Duhalarının /Tsaatanlar) Kültürüne Dair

Gül B., Danuu A.

8. MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 April 2011, pp.105-122

2017

2017

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün Türk Dünyası Edebiyat Araştırmalarındaki Yeri

Gül B.

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.177-184 Creative Commons License

2015

2015

The Significance of Mongolian dictionaries with Arabic letters in Terms of Mongolian language history

Gül B.

The GEREGE- Values of Asian Civilization in The 7th-8thcentury of Hijry / XIII-XIV Century, Mongolian Academy of Sciences,, Ulaanbaatar, Mongolia, 27 - 29 September 2015, pp.66-75 Creative Commons License

2012

2012

Türk Kültürü Dergisi 50 Yaşında

GÜL B.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün 50.Yılına Armağan, 50. Yıl Sempozyumu Bildirileri, Turkey, 15 May 2012, pp.229-234

2010

2010

Tsengel Tuvalarından Algış Algış yerööl Örnekleri

Gül B.

Dede Korkut ve GeçmiştenGeleceğe Türk Destanları Uluslar Arası Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 25 - 28 October 2010, pp.337-344

2008

2008

Eski Türk Tarım Terimlerinin Metaforlu Kullanımları Üzerine

Gül B.

2. UluslararasıTürkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2008, pp.291-308

2003

2003

Moğolistan Halk Cumhuriyetinde Türklük Bilimi

GÜL B.

A.Ü. DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, 5 - 07 May 2003, vol.3, pp.272-283

2006

2006

Moğolistan da Türkolojinin Gelişimi ve Moğolistan da Yapılması Gerekli Türkoloji Çalışmaları Üzerine I

GÜL B.

Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 25-26 Mayıs 2006, Turkey, 25 - 26 May 2006, pp.203-2018

Books & Book Chapters

2022

2022

MUIS Türkoloji Bölümü ve Türkolojiye Katkıları

GÜL B.

in: Türeg Uygur Sudlal, Battulga TSEND, Editor, MONGOLIAN NATIONAL UNIVERSITY, Ulaanbaatar, pp.99-102, 2022

2022

2022

Eski Türkçede apam birök ve takı birök Yapıları

Gül B., Ilgın İ.

in: Prof. Dr. Ceval Kaya Armağanı, Sertkaya,O.F., Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.263-290, 2022

2021

2021

Türk ve Moğol Dil Araştırmaları Açısından Muakaddimet'ül-Edeb

Ağca F., Gül B.

in: Orta Türkçe Döneminin İlk Evresi, Sorunları ve Çözüm Önerileriyle Harezm Türkçesi, Şimşek,Yaşar, Editor, Akçağ Basım Yayım Pazarlama A.Ş., Ankara, pp.119-130, 2021

2021

2021

Uygurlarda ve Moğollarda Evlatlık Uygulamaları

Gül B.

in: AYAGKA TEGİMLİG BAHŞI: FESTSCHRIFT IN HONOR OF MARCEL ERDAL, I. Nevskaya,H.Şirin,F. Ağca, Editor, Harvard University Press, Cambridge (MA), USA , İstanbul, pp.129-140, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Türkçe ve Moğolca İlişkisi Üzerine

GÜL B.

in: Geçmişten Günümüze Türkler ve Moğollar Dil-Tarih-Kültür, Yıldırım, Kürşat, Editor, Bahçeşehir Üniversitesi Türk Ocakları, İstanbul, pp.119-134, 2020

2020

2020

Almanya’da Türkoloji

GÜL B.

in: Avrupa’da Türkoloji, Öztürk Emiroğlu, Editor, Akçağ, Ankara, pp.1-68, 2020

2019

2019

Umay Ana’dan Umay Hoca’ya Prof.Dr. Umay Günay Türkeş’e Armağan

Çetin İ., Gül B. (Editor)

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2019

2019

2019

Şükrü Elçin Kitabı

GÜL B., Yıldırım D.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, Ankara, 2019

2019

2019

Eski Uygurcadan Moğolcaya Geçen tükel Sözcüğü ve esen tükel İbaresi Üzerine

Gül B.

in: Eski Türkçenin İzinde. Türkiye’de Eski Türkçe Çalışmaları, yıldız, hüseyin, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.49-58, 2019

2019

2019

Şükrü Elçin ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Gül B.

in: Şükrü Elçin Kitabı, Dursun Yıldırım,Bülent Gül, Editor, TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, Ankara, pp.35-48, 2019

2019

2019

SÖZLÜKLER BAĞLAMINDA BATI ORTA MOĞOLCA SÖZVARLIĞI: ÖDÜNÇLEMELER, TÜRKÇE-MOĞOLCA MELEZ KELİMELER, HAPAKSLAR

Gül B., Şahin U.

in: TÜRK MOĞOL DİL TARİH KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI, DOĞAN, ŞABAN, Editor, KESİT YAYINLARI, İstanbul, pp.213-220, 2019

2018

2018

TALAT TEKİN VE ORHON TÜRKÇESİ

GÜL B.

in: TALAT TEKİN VE TÜRKOLOJİ, YILMAZ, EMİNE, DEMİR, NURETTİN, SARI, İSA, Editor, NOBEL, Ankara, pp.45-62, 2018

2016

2016

Moğolca İbni Mühennâ Lügati

Gül B.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2016

2015

2015

ALKIŞ BİTİĞİ KEMAL ERASLAN ARMAĞANI

Gül B. (Editor)

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2015

2015

2015

ARAP HARFLİ MOĞOLCA SÖZLÜKLERİN MOĞOL DİLİ TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ

GÜL B.

in: ALKIŞ BİTİĞİ KEMAL ERASLAN ARMAĞANI, GÜL, BÜLENT, Editor, TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, Ankara, pp.77-84, 2015

2013

2013

Bengü Belek. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı

Gül B. (Editor)

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2013

2013

2013

Yalım Kaya Bitigi Osman Fikri Sertkaya Armağanı

User Şirin H. (Editor), Gül B. (Editor)

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2013

2013

2013

Dursun Yıldırım İle Zamanda Yolculuk

GÜL B.

in: Bengü Bitig. Dursun Yıldırım Armağanı, B. Gül, F. Ağca, F. Gökçe, Editor, Öncü Kitap, Ankara, pp.17-45, 2013

2013

2013

Moğolistan Dil Atlası Üzerine

GÜL B.

in: Yalım Kaya Bitigi. Osman FikriSertkaya Armağanı, Hatice Şirin User, Bülent GÜL, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, pp.245-252, 2013

2012

2012

Türk Moğol Araştırmaları Prof.Dr.Tuncer Gülensoy Armağanı

Gül B. (Editor)

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2012

2012

2012

Erimekte olan Türk Boyu: Moğolistan Duhalarının (Tsaatanlar) Kültürüne Dair

GÜL B., Danuu A.

in: Türk Moğol Araştırmaları Prof Dr Tuncer Gülensoy Armağanı, Gül, Bülent, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü,, Ankara, pp.177-192, 2012

2012

2012

Türk Kültürü Dergisi 50. Yaşında

GÜL B.

in: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü nün 50 Yılına Armağan 50 Yıl Sempozyumu Bildirileri, Gül, Bülent, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.229-234, 2012

2010

2010

Moğol Atasözleri

Gül B.

TÜrk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2010

2008

2008

Divanu Lugat’xxit-Türkün Söz Dünyası

Gül B.

in: Kaşgarlı Mahmud Kitabı, Sema Barutcu Özönder, Editor, Kültür Bakanlığı, Ankara, pp.279-296, 2008

2008

2008

Bir Sözlüğün Hikayesi

GÜL B.

in: Kâşgarlı Mahmud Kitabı, F. Sema Barutcu Özönder, Editor, Kültür Bakanlığı, pp.137-148, 2008

Supported Projects

2014 - 2018

2014 - 2018

H Ü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisinin Elektoronik Ortama Aktarılması

Project Supported by Higher Education Institutions

Gül B. (Executive)

2015 - 2015

2015 - 2015

ARAP HARFLİ MOĞOLCA SÖZLÜKLERİN MOĞOL DİLİ TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜL B. (Executive)

2015 - 2015

2015 - 2015

Türk Dili Kültürü ve Tarihi Sempozyumu II

Project Supported by Higher Education Institutions

Gül B., Koç Y.

2015 - 2015

2015 - 2015

TARİHSEL SÜREÇTE TÜRKİYE MAKEDONYA İLİŞKİLERİ

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜL B. (Executive)

2014 - 2014

2014 - 2014

Tarihsel Süreçte Türk Moğol İlişkileri Çalıştayı

Project Supported by Higher Education Institutions

Gül B. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

Asian Studies in Mongolia

Advisory Committee Member

2021 - Continues

2021 - Continues

Doğu Asya Araştırmaları Dergisi Journal of East Asian Studies in Türkiye

Advisory Committee Member

2021 - Continues

2021 - Continues

bitig türkoloji araştırmaları dergisi

First Editor

2011 - 2018

2011 - 2018

Türkbilig

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2011 - Continues

2011 - Continues

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Board Member

Mobility Activity

2007 - 2007

2007 - 2007

Erasmus Programme

Lecturing

Hogeschool Gent, Belgium

2007 - 2007

2007 - 2007

Erasmus Programme

Lecturing

Krakow Jagiellonski Üniversitesi, Poland

2001 - 2002

2001 - 2002

Bilateral Colloboration Agreement

Lecturing

Mongolian National University, Mongolia

1999 - 2000

1999 - 2000

Research Scholarship Program

Guest Researcher

Ludwig-Maximilians-Universitaet München, Germany

Awards

June 2018

June 2018

Türkolojiye Hizmet Ödülü

Mongolian National University

May 2017

May 2017

CERTIFICATE OF GRATITUDE

Internatıonal Assocıatıon For Mongol StudıesScholarships

1999 - 2000

1999 - 2000

Almanyada Türkoloji Çalışmaları

Other Government Agencies

Jury Memberships

March-2022

March 2022

Competition

2022 2204 A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BURSA BÖLGESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DALI - TÜBİTAK

March-2022

March 2022

Competition

2022 2204 B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BURSA BÖLGESİ -