Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANLARININ HUKUKİ İNCELEMESİ

II. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November 2022

Nükleer Tıp Uygulamalarında İdarenin Sorumluluğu

Ceren Damar Şenel II. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 04 November 2021

Farklı Ülke Uygulamalarında Yargısal Emir

2nd International Congress on Multidisciplinary SocialSciences (ICMUSS 2020), 6 - 08 May 2020

"İdarenin Sosyal Risk İlkesinden Kaynaklanan Sorumluluğu” (The Liability Of The Administration From The Principle Of The Social Risk)

INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - V, Paris, France, 07 February 2021, vol.6, pp.174-192

Kadın-Erkek Eşitliği ve Yerel Yönetimler

Kadın ve Hukuk Sempozyumu, 10 - 11 March 2017

DEVLETE AİT İŞLEMLERİN YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI MESELESİ

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 25 - 28 January 2017