Education Information

Education Information

 • 1985 - 1992 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Scıence, Endüstri Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1983 - 1985 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Scıence, Endüstri Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Department Of Industrıal Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  Kapasite artış planlaması problemine fayda fonksiyonu yaklaşımı

  Anadolu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (Dr)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English