Eğitim Bilgileri

Doktora, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye 2015 - 2020
Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye 2011 - 2015
Lisans, Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye 2007 - 2011

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2023
Mesleki Eğitim, TÜKETİCİ HUKUKU UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2021
Mesleki Eğitim, ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİMİ, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2019

Yaptığı Tezler

Doktora, İrade bozukluğu hallerinden korkutma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
Yüksek Lisans, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’xxna göre taşınır satış sözleşmesinin sona ermesi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Medeni Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk , 2022 - 2022
Araştırma Görevlisi, Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk , 2011 - 2022

Akademik İdari Deneyim

Arabuluculuk Eğitim Koordinatörü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2023 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Klinik Araştırmaların Hukuki ve Etik Yönü, Yüksek Lisans, 2022 - 2023
Borçlar Hukuku, Lisans, 2022 - 2023
Borçlar Hukuku, Lisans, 2022 - 2023
Tüketiciyi Koruma Hukuku, Lisans, 2022 - 2023
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Lisans, 2022 - 2023
Sağlık Hukuku, Lisans, 2022 - 2023
Tüketiciyi Koruma Hukuku, Lisans, 2022 - 2023

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Köroğlu E., Arabuluculuk Temel Eğitimi, 2021 - 2022
Köroğlu E., Tüketici Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi, 2021 - 2021

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Doğan M., Atamulu İ., Köroğlu E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ÖZEL HUKUKUN GÜNCEL MESELELERİ SEMPOZYUMU:1 TÜRK MEDENÎ HUKUKUNDA EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ, 2018 - 2019

Metrikler

Akademi Dışı Deneyim

Bakanlık, Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı