Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu (TBK m. 67-68)

Yargıtay Dergisi , vol.44, no.2, pp.221-256, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İrade Bozukluğu Sebebiyle İptal Edilen Sözleşmelerde Tasfiye

7. Asos Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 May 2021, pp.690-701

Hemşirelerin Hukuki Sorumluluğu

Sağlık Hukuku Sempozyumu, Turkey, 22 December 2018

Katılma Alacağının Niteliği

Özel Hukukun Güncel Gelişmeleri Sempozyumu - I: Türk Medeni Hukukunda Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri, Kayseri, Turkey, 18 - 20 April 2018

Taşınır Satış Sözleşmesinde Satıcının Zapttan Doğan Sorumluluğu

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018, pp.127

Books & Book Chapters