Publications & Works

Articles Published in Other Journals

PESSİNUS

ESKİ YENİ: AYLIK ŞEHİR KÜLTÜRÜ DERGİSİ , no.22, pp.90-93, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hititlerin Kumarbi Mitosunda Doğurganlık ve Kadın Kimliği Hakkında Bazı Gözlemler

III. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu - Alegorik Yorumlar, Kültürel Tepkiler ve İnsan Deneyimi, Ardahan Üniversitesi 18-20 Ekim 2022., Ardahan, Turkey, 18 October 2022, pp.60

Hititlerde Kurbanın Farklı Türleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih ve Kültür Kulübü, Bilecik, Turkey, 26 November 2019

Hititlerde Ekonomik Bir Birim Olarak ”Ev”

IX. ULUSLARARASI HİTİTOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ, Çorum, Turkey, 8 - 14 September 2014, vol.2, pp.869-886

Kargamış Ortostatlarındaki Kanatlı Tanrıçanın Mukayeseli Bir Değerlendirmesi

ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜR KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 19 - 20 August 2017, pp.16

Hititlerde Kurban Türleri

Hititçenin 100. Yılında Hititoloji Çalıştayı, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2015

Eski Yunan Tragedyalarında Persler

ODTÜ Mezunları Derneği Arkeoloji Seminerleri, Ankara, Turkey, 03 November 2015

Sivrihisar ın Hitit Devleti nin Karargahı Olması Hakkında

Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla I. Sivrihisar Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 24 - 25 October 2015

SOME OBSERVATIONS ON RELATIONSHIP BETWEEN AGRICULTURAL ECONOMY AND HITTITE RITUALS

HEKHAL (THE IRISH SOCIETY FORTHE STUDY OF THE ANCIENT NEAR EAST), THIRD ANNUAL CONFERENCE: “MONEY AND CULT”, THE ROLE OF THE TEMPLE IN THE ANCIENT ECONOMY, Dublin, Ireland, 23 - 25 May 2014

HİTİT KRALLARININ KRALİÇELERİNİN CENAZE TÖRENLERİ VE ESKİ YAKINDOĞU DA KREMASYON ÖLÜYÜ YAKARAK DEFNETME GELENEĞİ

38. ULUSLARARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ (ICANAS), Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.6, pp.2777-2795

BİR ERGİNLEME TÖRENİ OLARAK HASSUMAS BAYRAMI

VII. ULUSLARARASI HİTİTOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ, Ankara, Turkey, 25 - 31 August 2008, vol.2, pp.693-702

Books & Book Chapters

Hititler

in: Tarih Öncesi Dönemlerden Eskiçağ'ın Sonuna Kadar Anadolu Uygarlıkları. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. Ocak 2023., Doç. Dr. Fatma SEVİNÇ ERBAŞI - Doç. Dr. Kamil DOĞANCI, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.125-172, 2023

Hitit Metinlerinde Bahsi Geçen arkiu-’nun Mimari İçindeki Konumu ve İşlevi

in: Hititler'den Günümüze Anadolu'da Dini Törenler ve Tören Mekânları, İlknur Taş, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.31-50, 2022

Hitit Dönemi Tasvirli Kaplarında Lir Enstrümanına Dair Düşünceler

in: Mehmet Kayıran'a Armağan, Mustafa Yahya METİNTAŞ, Editor, Kırmızılar, İstanbul, pp.157-173, 2022

Güneş Tutulmalarının Hitit Dünyasındaki Yansımaları Hakkında Bazı Gözlemler

in: Tarihin Peşinde Hayatın İçinde Selahaddin Önder'e Armağan, Mesut Erşan - Emine Gümüşsoy, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.25-40, 2021

Erken Tarihi Dönem ve Hitit Kültürü

in: Anadolu Kültür Tarihi, Erkan İznik, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.34-73, 2021

Some Observations on the Relationship Between the Agricultural Economy and Hittite Rituals

in: Ahmet Ünal Armağanı - Studies in Honour of Ahmet Ünal, Sedat ERKUT - Özlem SİR GAVAZ, Editor, Arkeoloji Ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.419-428, 2016

ANITSAL HİTİT YAPILARINDA KARIŞIK VARLIKLAR

in: CAHİT GÜNBATTI YA ARMAĞAN, İRFAN ALBAYRAK-HAKAN EROL-MURAT ÇAYIR, Editor, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Ankara, pp.71-81, 2015

HİTİTLERDE ÖTEKİ KURBAN VE BÜYÜ

Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2013

ESKİ YUNAN'DA TRAGEDYANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE HİTİTLER

in: ÖMER ÇAPAR A ARMAĞAN, TURGUT YİĞİT-MEHMET ALİ KAYA-AYŞEN SİNA, Editor, HEL YAYINCILIK, Ankara, pp.261-294, 2012

Metrics

Publication

31

Thesis Advisory

1