Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Expertise In Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, İstanbul Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

 • 2000 - 2006 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr. (İngilizce), Turkey

Dissertations

 • 2010 Expertise In Medicine

  İlkokul çocuklarında akne prevalansının ve aknenin diğer puberte bulguları ile ilişkisinin saptanması

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği