Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Müh.Bölümü

 • 2021 - 2021 Associate Professor

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Müh.Bölümü

 • 2016 - 2021 Associate Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2017 - 2017 Associate Professor

  Université Paul Sabatier: Toulouse III, CNRS, Laboratoire de Synthèse et Physico-Chimie des Molécules d'Intérêt Biologique

 • 2013 - 2016 Assistant Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2011 - 2013 Research Assistant PhD

  Selcuk University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Chemıstry Engıneerıng

 • 2011 - 2012 Associate Professor

  Technische Universitaet Darmstadt, Technische Universitaet Darmstadt, Chemieabteilung, Anorganische Chemie

 • 2002 - 2011 Research Assistant

  Middle East Technical University, Faculty Of Engineering, Department Of Chemical Engineering

 • 2009 - 2009 Researcher

  Technische Universitaet Darmstadt, Chemieabteilung, Anorganische Chemie

 • 2008 - 2009 Researcher

  Iowa State University, Faculty of Engineering, Chemical and Biological Engineering

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Scientific Award Committee Member

  Eskisehir Osmangazi University, Rektörlük, Rektörlük

 • 2022 - Continues Assistant Coordinator

  Eskisehir Osmangazi University, Rektörlük, AR-GE KOORDİNATÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ SORUMLUSU

 • 2022 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Müh.Bölümü

 • 2022 - Continues BÖLÜM ARGE KOORDİNATÖRÜ

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Müh.Bölümü

 • 2021 - Continues Danışma Kurulu Üyesi

  Eskisehir Osmangazi University, Rektörlük, Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2021 - Continues Adaptation/Exemption Committee Member

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Müh.Bölümü

 • 2021 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Eskisehir Osmangazi University, Rektörlük, TRANSLASYONEL TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 • 2022 - 2022 Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Hazırlama Komisyonu

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bil.Enst.Md.Lüğü

 • 2022 - 2022 Chairman of the Scientific Award Committee

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bil.Enst.Md.Lüğü

 • 2017 - 2021 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2016 - 2019 Fakülte Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2016 - 2019 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli)

 • 2016 - 2019 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2017 - 2018 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

  Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2015 - 2016 Deputy Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Courses

 • Undergraduate KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI III(D)

 • Undergraduate ALTERNATİF YAKIT KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI(A)

 • Undergraduate Kimya Mühendisliği Tasarım II C

 • Undergraduate Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III (2018-2021)

 • Undergraduate Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (2014-2020)

 • Undergraduate Kimya Mühendisliği Laboratuarı II (2014-2020)

 • Undergraduate Katı Yüzey Kimyası (2013-2021)

 • Postgraduate Taşınım Olayları II (2018-2020)

 • Undergraduate Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (2015-2020)

 • Postgraduate Taşınım Olayları I (2018-2021)

 • Postgraduate Çevre İçin Nanokatalizörler (2014-2020)

 • Undergraduate Lisans Araştırma Projesi (2014-2020)

 • Undergraduate Heterojen Katalizör Sistemleri (2015-2016, 2019-2020)

 • Undergraduate Kimya Mühendisliği Tasarımı I (2019-2021)

 • Postgraduate İleri Reaksiyon Mühendisliği (2014-2021)

 • Undergraduate Uygulamalı Sayısal Çözümleme (2019-2020)

 • Undergraduate Reaktör Tasarımı (2018-2021)

 • Undergraduate Akışkanlar Mekaniği (Gıda Müh., 2018-2021)

 • Postgraduate Yakıt Pili Katalizörleri (2019-2020)

 • Undergraduate Isı ve Kütle Aktarımı (2016-2020)

 • Undergraduate Katalizörler ve Katalitik Reaksiyonlar (2018-2018)

 • Postgraduate Petrokimya Katalizörleri (2014-2017)

 • Undergraduate Kimyasal Tepkime Mühendisliği (Gıda Müh., 2016-2017)

 • Undergraduate Staj I (2013-2016)

 • Undergraduate Kütle ve Enerji Denklikleri II (2013-2015)

 • Undergraduate Akışkanlar Mekaniği (2013-2015)

 • Undergraduate Temel Elektrokimya (2013-2014)

 • Undergraduate Kütle ve Enerji Denklikleri I (2014-2015)

 • Undergraduate Matematiksel Modelleme (2014-2015)

 • Undergraduate Proses Kontrol (2013-2015)

 • Undergraduate Staj II (2013-2014)

 • Undergraduate CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III (2003-2010) TA

 • Undergraduate INTRODUCTION TO CHEMICAL ENGINEERING (2009-2010) TA

 • Undergraduate THERMODYNAMICS I (2008-2009) TA

 • Undergraduate CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II (2003-2009) TA

 • Undergraduate CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I (2006-2007) TA

 • Undergraduate CHEMICAL REACTION ENGINEERING (2004-2006, 2008-2009) TA

 • Postgraduate CHEMICAL ENGINEERING MATHEMATICS (2004-2005) TA

 • Postgraduate ADVANCED CHEMICAL REACTION ENGINEERING (2004-2005) TA

Advising Theses