Source: avesis.ogu.edu.tr

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

TRT Akademi, pp.52-63, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)
Dilbilim Dergisi, no.34, pp.1-14, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
Türk Dili, vol.68, no.821, pp.36-46, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)
Türk Dili, no.789, pp.80-92, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)
Erdem, no.69, pp.41-52, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
Türk Dili, no.758, pp.34-36, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)
Türk Dili ve Ed, no.767-768, pp.30-33, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)
Türk Dili, no.746, pp.30-33, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)
Diyalektolog, vol.1, no.2, pp.1-6, 2011 (Peer-Reviewed Journal)
Turkish Studies, vol.3, no.3, pp.152-165, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

in: Doğumunun 80. Yılında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Leyla Karahan, Hüseyin Yıldız, Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.145-158, 2023
in: Türk Diline Artzamanlı ve Eşzamanlı Bakışlar, Erkan Hirik,Seçil Hirik,neslihan çelik, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.111-123, 2022 Creative Commons License
in: Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Büyüğü- Sanatçılar (2.Cilt), Vahit Türk, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, pp.278-303, 2022
in: Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Mehmet Ali Yolcu, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.107-161, 2022 Creative Commons License
in: TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAN SEÇMELER, Karahan, Leyla; Ay, Özgür, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.217-252, 2022
in: Recep Toparlı Armağanı, Argunşah, Mustafa; Vural, Hanefi, Editor, Kesit, İstanbul, pp.107-122, 2022
in: Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-III, Doç. Dr. Mustafa Dinç ve Doç. Dr. Ahmet Turan Türk, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.21-49, 2022 Creative Commons License
in: Türk Dilinin Başçısı Alî Şîr Nevâyî, Kartal, Ahmet; Eraslan, Saniye, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.9-87, 2022
in: TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAN SEÇMELER, Karahan, Leyla; Ay, Özgür, Editor, Türk Dil Kurumu, pp.77-108, 2022
Paradigma Akademi, Çanakkale, 2022
in: Kültür ve Dil, Güneş, Mustafa; Güneş, Hatice, Editor, Eğitim, Ankara, pp.137-144, 2022
in: Yunus Emre - Hayatı - Düşünceleri - Eserleri, Vatandaş Celalettin, Kaya Hasan, Ege Fatih, Can Meltem, Çağlar Yeşim, Editor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi, Ankara, pp.51-58, 2022
in: TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAN SEÇMELER, Karahan, Leyla; Ay, Özgür, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.325-358, 2022
in: Türk Dilinin Başçısı Alî Şîr Nevâyî (1. Cilt), Kartal, Ahmet; Eraslan, Saniye, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.448-456, 2022
in: Türk Dilinin Başçısı Alî Şîr Nevâyî, Kartal, Ahmet; Eraslan, Saniye, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.723-893, 2022
in: Göçün 60. Yılında Almanya’da Türkler ve Türkçe Öğretimi, cengiz, mikail, Editor, hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.121-136, 2022
in: Edebiyat Kuramı ve Eleştiri, Şahin Veysel, Editor, Akçağ, Ankara, pp.427-463, 2022
in: Kerime Üstünova Armağanı, Aydın, Hasene; Karahancı, İbrahim, Editor, Efeakademi, İstanbul, pp.311-322, 2022
in: Kuramdan Uygulamaya Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları II, Ferzane Devletabadi, Arzu Yetim, Zeynep Kösteloğlu, Editor, Akçağ, Ankara, pp.39-47, 2022
in: Türklük Bilimi Araştırmaları Şükrü Haluk Akalın Armağanı, Yalçın Çelik, Dilek; Yılmaz, Emine; Kumanlı, Samet, Editor, Akçağ, Ankara, pp.157-166, 2022
in: Bizim Yunus, Gümüşsoy, Emine; Sarıtaş Kamil, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.69-80, 2021
in: Yunus Emre, Hakan Sarı, Yusuf Koşar, Editor, Ihlamur, İstanbul, pp.430-446, 2021
in: Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları -II, Dinç Mustafa, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.1-34, 2021
in: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Nurullah Çetin, Fatih Sakallı, Editor, İlbilge Akademik, Ankara, pp.517-528, 2021
Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, 2021
Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, 2021
in: Reşat Nuri Güntekin, M. Fatih Kanter, Oğuzhan Karaburgu, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.109-116, 2021
Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, 2021
in: Hamza Zülfikar Armağanı, Hatice Yazıcı Malkoç, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.131-138, 2021
Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, 2021
in: Hacettepe Türkoloji 50. Yıl Armağanı, Nurtaç Ergün Atbaşı, Koray Üstün, Editor, Nobel, Ankara, pp.413-426, 2021
in: Sadettin Özçelik Armağanı, Erdoğan Boz,Fevzi Karademir, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.95-101, 2021
in: Servet-i Fünun Akımı Şiiri Çözümlemeleri, Mehmet Nuri Parmaksız, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.210-213, 2020
in: Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiiri Çözümlemeleri, Mehmet Nuri Parmaksız, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.272-275, 2020
in: Servet-i Fünun Akımı Şiiri Çözümlemeleri, Mehmet Nuri Parmaksız, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.219-222, 2020
in: Servet-i Fünun Akımı Şiiri Çözümlemeleri, Mehmet Nuri Parmaksız, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.207-209, 2020
in: Servet-i Fünun Akımı Şiiri Çözümlemeleri, Mehmet Nuri Parmaksız, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.214-218, 2020
in: Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiiri Çözümlemeleri, Mehmet Nuri Parmaksız, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.276-279, 2020
in: Prof. Dr. Ramazan Kaplan’a Armağan, Gülsemin Hazer, Öztürk Emiroğlu, Macit Balık, Hülya Ürkmez, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.235-242, 2020
in: Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Erdoğan BOZ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.3-11, 2019
in: Ağız Atlası Kılavuz Kitabı, Leyla Karahan, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.83-107, 2018
in: TÜRK DİLİNİN ÇAĞDAŞ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Cüneyt Akın, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.41-51, 2018
in: Halim Serarslan’xxa Armağan, Derya yıldız, Dilek Ceran, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.93-99, 2018
in: DÜŞÜNCE BİLİMLERİKlasik Sorunlar-Güncel Tartışmalar, Kamuran Gökdağ - Halis Sakız - Caner Yelbaşı, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, pp.47-56, 2018
in: Bir Güneş Avcısı Ahmet Hamdi Tanpınar, İbrahim Şahin, Deniz Depe, Nurcan Ankay, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.531-539, 2018
in: 2017 Türk Dili yılına Armağan Kitabı, Hamza Zülfikar, Nevzat Gözaydın, Bilal Çakıcı, Editor, türk Dil kurumu, Ankara, pp.229-238, 2018
in: Türklük Biliminin Ulu Çınarı Zeynep Korkmaz Armağanı, Leyla Karahan - Bülent Gül- Ahmet B. Ercşlasun, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.8-15, 2017
in: Batı Edebiyatında Akımlar I, Hülya Bayrak Akyıldız, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.170-197, 2017
in: Yeni Türk Edebiyatı Giriş II, Zeliha Güneş, Gökhan Tunç, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, pp.207-234, 2017
in: Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı, İbrahim Şahin, Salim Çonoğlu, Editor, Ötüken, İstanbul, pp.99-107, 2017 Sustainable Development
in: XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili, Vahit Türk, Erdoğan Boz, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-42, 2017
in: Yeni Türk Edebiyatına Giriş II, Zeliha Güneş, Gökhan Tunç, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, pp.112-142, 2017
in: Yen Türk Edebyatına Giriş II, Zeliha Güneş, Gökhan Tunç, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, pp.170-205, 2017
in: Türklük Biliminin Ulu Çınarı Zeynep Korkmaz Armağanı, Leyla Karahan, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.109-116, 2017
in: Batı Edebiyatında Akımlar 1, Hülya Bayrak Akyıldız, Editor, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir, pp.198-225, 2017
Kültür Bakanlığı, Ankara, 2017
in: Batı Edebiyatında Akımlar II, Hülya Bayrak Akyıldız, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.82-107, 2016
in: Batı Edebiyatında Akımlar II, Hülya Bayrak Akyıldız, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.36-57, 2016
in: Alkış Bitigi. Kemal Eraslan Armağanı., Bülent Gül, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.31-39, 2015
in: Yunus Emre (Bildiriler ve Makaleler), Boz, Erdoğan, Editor, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı, Eskişehir, pp.11-17, 2014
in: Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Erdoğan Boz, Ertuğrul yaman, Editor, Yargı Yayınevi, Ankara, pp.83-142, 2013
Gazi Kitabevi, Ankara, 2009

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ETHNOLOGY INTERNATIONAL SYMPOSIUM: ETHNIC TRADITIONS AND PROCESSES IV Edition MINISTRY OF CULTURE, REPUBLIC OF MOLDOVA INSTITUTE OF CULTURAL HERITAGE, Chisinau, Moldova, 30 March 2023, pp.63-64
Köktürk, Uygur ve Kırgız Kağanlıklarının Dünya Uygarlığına Katkıları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 May 2023
Türk Harp Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 June 2022, pp.731-736
Türk Yazınında Kadının Temsili Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 March 2023
"Ahmet Baytursınulı Jene Gılım Tili", Kazakistan Til Bilimi İntitüti, Almati, Kazakhstan, 14 December 2022
14. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 21 October 2022, pp.163-164
III. ULUSLARARASI MİTOLOJİ SEMPOZYUMU, Ardahan, Turkey, 18 October 2022
Ethno-Linguistic Diversity of the World and Turkic Heritage, Al-Farabi University, Almati, Kazakhstan, 23 December 2022
Baskent İnternational Conference on Multidiciplinary Studies, Ankara, Turkey, 23 September 2021, pp.500-506
IX. ULUSLARARASI TÜRK DILI KURULTAYI Bilge Tonyukuk Anısına, Ankara, Turkey, 26 September 2021, vol.1, pp.517-528
Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Turkey, 13 November 2021
Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü Anısına Uluslararası Türkçenin Anadolu’da Yazı Dili Oluşu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 July 2021, pp.91-104
VII. ULUSLARARASITÜRK DILI KURULTAYI, Ankara, Turkey, 24 - 28 September 2012, vol.1, pp.553-563
Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.876-886
AsiaLex 2019: Lexicography: Past, Present and Future, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2019, pp.94-105
I. ULUSLARARASI DİN VE İNSAN SEMPOZYUMU“DİN, DİL VE İLETİŞİM”, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2019, vol.1, pp.271-279
Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.475-481
The 13th International Conference of the Asian Association for Lexicography (ASIALEX 2019), İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2019, vol.1, pp.217-223
III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (25-27 Ekim 2018), Aksaray, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1, pp.39-46
ASIALEX 2018: The 12th International Conference of The Asian Association for Lexicography “Lexicography in the Digital World”, Krabi, Thailand, 8 - 10 June 2018, pp.75-84
IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.752-756
IX. ULUSLARARASIDÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMUBİLDİRİ KİTABI, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, vol.1, pp.467-471
INTERNATİONAL CONGRESS ON THE 75TH ANNİVERSARY OF TGS - TCK 75. KURULUŞ YILI ULUSLARARASI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.137
Türk Dil Bilgisi Topantıları: Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi, Ankara, Turkey, 31 October - 01 November 2014
Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, İstanbul, Turkey, 30 May - 01 June 2012, pp.181-188
3. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KURULTAYI “Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü”, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2017, pp.365-379
Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 May 2017, pp.73-79 Sustainable Development
Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2017, pp.365-379
9. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.78-79
Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi-TÜDAM ve ESOGÜ, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 May 2017 Sustainable Development
III.ULUSLARARASISÖZLÜKBİLİMİSEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.217-225
VIII. uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 22 - 26 May 2017
11th International Conference of the Asian Association for Lexicography, Guangzhou, China, 10 - 12 June 2017, pp.732-736
Kültürel Çok seslilik. Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti, Köstence, Romania, 6 - 07 November 2015, vol.1, pp.19-25
III. uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede Korkut ve Türk Dünyası, İzmir, Turkey, 19 - 23 October 2015, vol.1, pp.291-299
Emirdağ Sempozyumu, Eskişehir Emirdağ Kültür Sanat Derneği, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 May 2015
V. Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı, Afyonkrahisar, Turkey, 8 - 09 October 2015
Dil Bilgisi ve Dil bilimi Terimleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 05 June 2015
Yabancılara Türkçe Öğretimi Çalıştayı-I, Eskişehir, Turkey, 16 - 18 June 2015
Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı, Adana, Turkey, 23 October 2014, pp.73-81
Köstence Ovidius Üniversitesi- Romanya Demokrat Türk Birliği Kültürel Çok Seslilik, Dil, Kültür ve Türk Medeniyeti Konulu Uluslararası Sempozyum, Köstence, Romania, 26 - 27 November 2015
II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2015, pp.23
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 16 October - 18 January 2014, vol.1, pp.105-116
Osmanlı Bursası’nda Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 29 - 30 May 2013
Geçmişten Geleceğe türkçeT, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2013, vol.1
X, Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 May 2010, vol.1, pp.91-96
IX. Uluslararası Türk Halk Kültürü ve Yunus Emre Sevgi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 7 - 09 May 2007, pp.237-246
Süleyman Demirel Üniversitesi I. uluslararası Trk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Isparta, Turkey, 23 - 26 October 2007, pp.111-114

Episodes in the Encyclopedia

Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-2, 2022
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., pp., 2022
Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-2, 2022
Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022
Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022
Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-2, 2022
Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-2, 2022
Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, pp., 2022
Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-2, 2022
Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2022
Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.1, 2019
Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.1, 2019
Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.1, 2019
Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.1, 2019
Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.1, 2019
Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.1, 2019
Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2018
Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.1, 2018
Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.1, 2018
Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2013

Expert Reports