Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Zihin Engelliler Öğretmenliği (Dr), Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  University of Wisconsin - Madison, Special Education, Special Education, United States Of America

 • 1980 - 2001 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Vocatıonal Traınıng, Department Of Pedıatrıc Development And Household Management Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Erken çocuklukta okul çaplı olumlu davranış desteği modelinin etkililiği

  Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Zihin Engelliler Öğretmenliği (Dr)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English