Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hadis İlimlerini Tespit Ve Değerlendirmesi Bakımından İbnü’t-Tallâ el-Kurtubî

Avrasya 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Tbilisi, Georgia, 24 - 26 November 2023, pp.785-793

Hadisin Gelişim Süreciyle Musul Darülhadisleri

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu (26-31.08.2023), Ankara, Turkey, 24 - 31 August 2023, pp.434

Kütüb-i Sitte’deki Rivayetler Çerçevesinde Allah Rasûlü’nün Çocuklara İsim Koyma Konusuna Yaklaşımı

XIV. ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU İSLÂM VE ÇOCUK (14-15 ARALIK 2020), Şanlıurfa, Turkey, 14 December 2020 - 15 January 2021, pp.46-57

Bir Yaklaşım Modeli Olarak Hz. Peygamberin Toplumun Farklı Kesimleriyle Kurduğu İletişim Yolları

I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu, ”Din, Dil ve İletişim”, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.390-402

Umran Kuramı Çerçevesinde İbn Haldun’un Peygamber Tasavvuru

Asead II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017, vol.4, pp.12-34

Books & Book Chapters

İman Ve Biz

in: Biz Gençlere Dair 2, Doç. Dr. Fatih Kurt, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.43-65, 2022

Doğruluk Onun Karakteriydi

in: Doğruluk: Özü Sözü Bir Olmak, Fatih KURT, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.25-39, 2022

Yunus Emre'nin Allah ve Peygamber Sevgisi

in: Bizim Yunus, Emine Gümüşsoy, Kamil Sarıtaş, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.165-183, 2021

Hz. Peygamberin Toplumun Farklı Kesimleriyle Kurduğu İletişim Yolları

in: Hz. Peygamber ve İletişim, Mustafa Öztoprak, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.61-100, 2020

Dua Hadisleri

in: Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis 1, Porf. Dr. Ahmet Yıldırım Dr. Öğr. Üyesi Selim Demirci, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.193-214, 2019

Sorunların Çözümünde Nebevi Yöntem

İnsani Yardım Vakfı (İ.H.H.), İstanbul, 2018

Seyyid Bilal Türbesi ve Cezayirli Ali Paşa Camii

in: Sosyal Bilimciler Gözüyle Sinop, Özgür Kıran, Editor, Berikan Yayınları, Ankara, pp.371-383, 2018

Müslüman Günlüğü

Gece Kitaplığı, Ankara, 2016

KAZA NAMAZLARININ SÜNNETTEKİ YERİ

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2015

İSLÂM VE TOPLUM

Gece Kitaplığı, Sinop, 2014

Metrics

Publication

45

Open Access

1