Education Information

Education Information

 • 2018 - 2019 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Uzaktan Eğitim (Dr), Turkey

 • 2011 - 2018 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Uzaktan Eğitim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Açık ve uzaktan öğrenmede program değerlendirme: Çevrimiçi İngilizce sınav eğitimi uygulaması

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English