Education Information

Education Information

 • 1988 - 1997 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 1982 - 1988 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Department Of Chemıcal Engıneerıng, Turkey

 • 1983 - 1986 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Scıence, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Molekülsel çözelti sistemlerinde termodinamik ve spektroskopik ilkelere dayalı özelliklerin incelenmesi

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 1986 Postgraduate

  Organik fotoizomerlerde enerji depolanması

  Anadolu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English