Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Treatment of a calcifying epithelial odontogenic tumour with tube decompression: a case report

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.56, no.10, pp.979-981, 2018 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Intraorally exposed anterior Stafne bone defect: a case report

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY, vol.113, no.5, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diş Hekimliği Pratiğinde Oral Kanserlerin Klinik Ayırıcı Tanısı

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, 4 - 06 March 2020 Sustainable Development

Aspergillosis Isolated in the Maxillary Sinus: A Case Report.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress, 28 April - 02 May 2019

Pleomorphic Adenoma in the Buccal Mucosa: A Case Report.

26th Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery International Scientific Congress, 28 April - 02 May 2019

Multilocular Dentigerous Cyst in Mandibular Angulus Region: Case Report.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress., 28 April - 02 May 2019

Treatment of Dentigerous Cyst Associated with Inferior Alveoler Nerve by Marsupialization: A Case Report

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress., 28 April - 02 May 2019

Adenomatoid Odontogenic Tumor Case and Treatment: A Rare Entity.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress., 28 April - 02 May 2019

Mucocele On The Lower Lip: A Case Report

26th Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery International Scientific Congress, 28 April - 02 May 2019

ADENOMATOID ODONTOGENIC TUMOR: A CASE REPORT

16. European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, Lucerne, 13 - 16 June 2018

Ossifying Fibroma In the Mandible: Case Report

IAOMS - AÇBİD Joint Congress 2018, 9 - 13 May 2018

Gingival Fibrolipom ve Cerrahi Tedavisi

TAOMS 24. Uluslararası Kongresi, 22 - 27 May 2017

Complex odontoma: A case report

AÇBİD 2017 11th International Congress, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

Oroantral ilişkinin bukkal yağ dokusu kullanılarak kapatılması

TAOMS 23th International Scientific Congress, 26 - 30 May 2016

Fokal semento osseöz displazi 2 olgu

TAOMS 23th International Scientific Congress, 26 - 30 May 2016

Periferal dev hücreli granülom Olgu sunumu

22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Turkey, 2 - 05 November 2015

Idiopathic bone cavities Report of two cases

AÇBİD 9. International Congress, 27 - 31 May 2015

Ortodontik tedaviye engel olan dilate odontomun cerrahi olarak çıkarılması

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 22. Scientific International Congress, 19 - 22 May 2015

Malignant lezyonu taklit eden pediatrik basit kemik kisti Tedavi ve 1 yıl takip

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 22. Scientific International Congress, 19 - 22 May 2015

Beyaz süngersi nevus 2 olgu raporu

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 22. Scientific International Congress, 19 - 22 May 2015

Submandibular tükrük bezinde üst molar diş formunda sialolit Olgu sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, Turkey, 17 - 19 April 2015

Is odontoameloblastoma a real entity A literature analysis

17th International Congress on Oral Pathology and Medicine, 25 - 30 May 2014

Primary xanthoma of the mandible A rare case report and literature review

17th International Congress on Oral Pathology and Medicine, 25 - 30 May 2014

Odontomalar Vaka serisi

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 21. Scientific International Congress, 18 - 22 May 2014

Odontojenik kaynaklı yaygın fasiyal alan apselerinde ekstraoral yaklaşım Vaka serisi

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 21. Scientific International Congress, 18 - 22 May 2014

Pseudojoint of mandible due to the failure of healing angle fracture

20th International TAOMS Congress in Conjunction with regional Countries' Associations, 19 - 23 May 2013

Mandibulada skuamöz odontojenik tümör Bir vaka raporu

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 18. Scientific International Congress, 2 - 06 October 2011

Süt ikinci molar dişin infraoklüzyonu Bir olgu sunumu

18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 1 - 03 April 2011

Peripheral Ossifying Fibroma A retrospective analysis of 112 cases

The 1st Hellenic, Israeli, Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery Scientific Meeting in Conjunction with 17th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, 14 - 17 October 2010

Keratocystic odontogenic tumour involving the maxillary sinus

The 1st Hellenic, Israeli, Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery Scientific Meeting in Conjunction with 17th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, 14 - 17 October 2010

Traumatic cyst A case report

4th AÇBİD International Congress, 26 - 30 May 2010

İmplant vida basıncı nedeniyle oluşan dudak hissizliğinin düşük enerjili lazer uygulamasıyla tedavisi

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 16. International Scientific Congress, 3 - 08 November 2009

Dentigeröz kist enükleasyonundan sonra bruksizm kaynaklı mandibula fraktürü Bir vaka raporu

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 16. International Scientific Congress, 3 - 08 November 2009

Books & Book Chapters

Oral Tümörlere Cerrahi Yaklaşım

in: Diş Hekimliği Pratiğinde Çene Yüz Protezlerine Güncel Yaklaşımlar, Doç Dr Canan Akay, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-217, 2021

Pandemi Sürecinde Sağlık Hizmeti ve Eğitim Süreci Açısından Diş Hekimliği Uygulamaları

in: Tüm Yönleriyle COVID-19, Prof Dr Ali Aslantaş,Prof Dr Nurdan Acar, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.1-590, 2021 Sustainable Development

Trigeminal Nevralji

in: Sağlık Bilimleri Alanında araştırma Makaleleri-2, İbrahim ÇALTEKİN, Melike ÇALTEKİN, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.439-451, 2019