Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Education, Department Of Foreign Language Education, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlik mesleğinin imajı

  Anadolu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2009 Postgraduate

  İngilizce hazırlık okuyan öğrencilerin motivasyon düzeyleri

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli)