Wistar Albino Sıçanlarda Oral Kuprizonla Multipl Skleroz Modelinin İndüklenmesi ve Kognitif Fonksiyonların Değerlendirilmesi


AYDIN Ş. (Executive), YAZICI Z. G., KILIÇ C., ERDOĞAN ERDEN E., KILIÇ F. S., BURUKOĞLU DÖNMEZ D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2022
  • End Date: August 2023