Devinik İç Ortamların Tam Kapsanması Amacıyla Gezgin Robot Rota Planlaması


Yazıcı A. (Executive) , Özkan M. , Parlaktuna O. , Sipahioğlu A. , Kapanoğlu M.

TUBITAK Project, 2007 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2007
  • End Date: May 2009