Febril Nötropenik Hastalardaki Invaziv Aspergillus Enfeksiyonlarının Tanısında Galaktomannan Antijen Testi ve PCR’ ın Tanıdaki Yeri


ÖZ Y. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2011
  • End Date: August 2013