Verbascum exuberans Hub Mor türünün in vivo antinosiseptif ve antiinflamatuvar etkinliklerinin araştırılması


Kaygısız B., Kılıç F. S., Ayhancı A.(Executive), Eyiiş E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2013
  • End Date: December 2015