Kanser tanısı almış ve antrasiklin kemoterapisi başlanan hastalarda plazma miRNA düzeyinin kardiyotoksisite ile ilişkisinin değerlendirilmesi


Creative Commons License

DURAL M. (Executive), YETMİŞ F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2020
  • End Date: January 2023