Yeni Biyokatalitik Sistemler Olarak Mikromalzeme Üzerine İmmobilize Edilmiş Lakkazın ÇevreselUygulaması


Nural Yaman B., Aytar Çelik P., Korkmaz F. (Executive), Çabuk A., Demirbilek M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2018
  • End Date: April 2021