Pregabalinin deneysel inflamasyon modelindeki antiinflamatuvar etkisi


Kaygısız B., Kılıç F. S. (Executive), Aydın Ş., Yıldırım C., Karimkhani H., Öner K. S., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2015
  • End Date: December 2016