Galanginin Bilişsel Fonksiyonlar ve Şizofreni Modelleri Üzerine Etkisinin Araştırılması


Kaygısız B. (Executive), Kılıç F. S., Erol K., Yıldırım E., Aydın Ş., Musmul A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2012
  • End Date: December 2015