Halofil mikroorganizmaların tuz adaptasyon stratejilerinde ectAnın rolünün araştırılması


Çabuk A., Nural Yaman B. (Executive), Aytar Çelik P., Atar M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2022
  • End Date: May 2024