Hizmet Sektöründe İyileştirme Önceliklerinin Servgual Temelli Kalite Evi ile Belirlenmesi


Aktar Demirtaş E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2015
  • End Date: December 2016