The Effect of Glycemic Control on Inflammatory Parameters and Vitamin Levels in Patients with Rheumatoid Arthritis and Fibromyalgia


BAKILAN F., UÇAN A., ORTANCA B.

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.43, no.4, pp.382-387, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.20515/otd.844052
  • Journal Name: Osmangazi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.382-387
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, romatoid artrit ve fibromiyaljili hastalarda, glisemik kontrolün hem inflamatuar belirteçler hem de vitamin değerleri üzerine etkisini karşılaştırmaktır. Hem tip 2 diyabeti olan hem de romatoid artriti olan toplam 62 hasta, hem tip 2 diyabeti hem de fibromiyaljisi olan 76 hastanın, 25 hidroksi vitamin D, vitamin B12, ferritin, folik asit, eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein, açlık glukoz düzeyi, hemoglobin A1c ve tam kan sayımı değerleri retrospektif olarak değerlendirildi. Romatoid artritli hastalarda, fibromiyalji hastalarına göre eritrosit sedimentasyon hızı (p=0.002), C-reaktif protein, platelet/lenfosit ve nötrofil/lenfosit oranları (p<0.001) belirgin yüksek saptandı. Ancak hemoglobin A1c, açlık kan glukozu, monosit/lenfosit oranı ve vitamin değerleri her 2 grup arasında benzer bulundu. Her 2 grup da, hemoglobin A1c değerinin %7’den fazla veya düşük olmasına göre iki gruba ayrıldı. C-reaktif protein (p=0.037) ve monosit/lenfosit oranları (p=0.050) romatoid artritli hastalardan hemoglobin A1c değeri ≥%7 olan hastalarda belirgin olarak yüksek saptanırken, fibromiyaljili hastalarda hiçbir parametre, hemoglobin A1c değerine göre farklılık göstermedi. Bu çalışma sonucuna göre, fibromiyalji ve romatoid artritte, hemoglobin A1c değerleri benzerdir. Kötü glisemik kontrol fibromiyaljideki inflamatuar belirteçleri etkilemeyip, romatoid artritte inflamasyonu kötüleştirmekle birlikte, her 2 hastalık grubunda da vitamin değerlerini etkiliyor gibi görünmemektedir