Şeker Pancarı Üretiminde Kullanılan Yapay Zekâ Teknikleri


Creative Commons License

Çiçek Y., Uludağ A., Gülbandılar E.

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi, vol.3, no.2, pp.54-59, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sugar production begins with the industrial revolution to meet the needs of the food industry and to provide their main energy source to humans. Main natural sources for sugar production are sugar beet and sugar cane. There is a struggle against weeds from the planting of the beets until the harvest. Sugar beets have several other benefits besides sugar production. Sugar beets are widely grown in our country, and as such researches and studies are carried out to achieve a stable efficiency. In this study, the authors aim to provide a perspective to potential researchers in "artificial intelligence applications in sugar beet production" with a literature review in said field.

Endüstriyel  devrim  ile  gıda  sanayinin  ve  insan  vücudunun  gerekli  duyduğu enerjinin  ana  kaynağı  ve  tatlandırıcı  ihtiyaçlarını  karşılamak  amacı  ile  şeker üretimi başlamıştır.  Şeker  üretimi  doğal  yollarla  şeker  pancarı  ve  şeker  kamışı  bitkilerinden karşılanmaktadır.  Şeker  üretmek  için  bitkilerin  ekiminden sökümüne  kadar  birçok zararlıyla da  mücadele edilmekte Şeker pancarı bitkisinin şeker üretimi yanında sağladığı bir sürü fayda vardır. Ülkemizde sıklıkla şeker pancarı ekimi gerçekleştirilmekte olup şeker üretiminde verimin kaybolmaması için birçok araştırma ve çalışma yapılmaktadır. Biz de bu çalışmamızda bu ana kaynaklardan biri olan şeker pancarı üretiminin de yapay zekâ  kullanımına  yönelik  bir  literatür  taraması  yaparak,  bu  konuda  çalışma  yapacak araştırmacılara farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefledik.